Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Tegngrupper

Vi var inne på det at vi kunne lage tegngrupper etter form, altså etter formen på en av de manuelle delene som håndformen, plasseringen eller bevegelsen. Nå skal vi se på en annen måte å lage tegngrupper på, en måte som er knyttet til hvordan tegn fremkaller mening. Det skjer på tre grunnleggende forskjellige måter. Derfor er det viktig å vite forskjellen på dem, hvordan de oppfører seg og hvor i språkproduksjonen vi kan bruke dem. Vi begynner med det mest grunnleggende oss mennesker imellom. Så går vi til det noe mer komplekse før vi kommer til språkets helt faste former. Dette er slik mye naturlig språktilegnelse skjer for barn også.

På de neste sidene skal vi se på tegngruppene Pek, fleksible tegn, faste tegn og retningstegn.

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 12 av 79