Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Bøyer

Bøyer er et tegn i passiv hånd som holder fast et tema som alt det som uttrykkes med den aktive hånden relateres til. Bøyen holder temaet fast. Bøyer er ikke alltid så lette å få øye på. De er slik en naturlig del av norsk tegnspråk og står ikke alltid så lenge. Men de er der nokså ofte, når en først får øye for dem. De kan forsvinne og dukke opp igjen.

Vi har flere typer bøyer og tar bare med noen av dem her.

Listebøye er en relativt hyppig forkommende bøye, lette å se. Den som snakker, knytter ett og ett tema til den passive håndens fingre fra tommelen mot lillefingeren. For å referer tilbake til et tema, er det nok å peke på den fingeren som temaet ble knyttet til.

Fragmentbøyer er tegn som blir stående igjen i den passive hånden, mens den aktive hånden fortsetter med å si nye tegn.

Temabøyer kan forekomme når et tema er gitt. Temabøyen har form som et pek, gjerne litt opp i været, mens den aktive hånden blir brukt for si mer om dette temaet. Temabøyen synes å ha felles trekk med pekebøyen. Peket aktiverer da en retning som allerede er tildelt en av referentene.

Punktbøyer kan ha litt forskjellige former, det vi vet til nå. Det kan være et tilfeldig valgt punkt i tegnrommet som andre tegen blir organisert rundt. Det kan også være et punkt som representerer et tidspunkt eller sted, som så tegn organiseres på den ene eller andre siden av for å få frem at noe skjedd før eller etter det bøyen holder fast

Bøyer er med å strukturer en tekst på tegnspråk, og gjør at en fort kan organisere ny informasjon eller utdypende informasjon til noe som alt er sagt.

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 30 av 79