Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Regle

Telleregle dyr (1.-4. trinn)

Telleregle 1-10 (1.-4. trinn)

Regle - Fortelling pekehånd (1.-4. trinn og 5.-7. trinn)

Håndformregle (1.-4. trinn og 5.-7. trinn)

Side 68 av 79