Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Avlesningsoppgaver

På denne siden finner du avlesningsoppgaver tilknyttet tegnspråktekster. Avlesningsoppgavene passer for ulike trinn og kan brukes med en elev, en gruppe eller en klasse.

  • Oppgaver til fortellingen om bryllup. Passer til elever på høyere trinn, eller yngre elever med høy tegnspråkkompetanse.

Video

Oppgave

Fasit

  • En lengre fortelling med mange detaljer tilpasset høyere trinn. Videoen har tilhørende avlesningsoppgaver og fasit.

Video

Oppgave

Fasit

  • Et dikt tilpasset alle trinn. Videoen har tilhørende oversettelse, men det er ikke gitt at oversettelsen er den eneste korrekte oversettelsen.

Video

Oversettelse

  • Katrine lager forrett, men hva lager hun? Tips: Be eleven lage en liste over alle ingrediensene.

Video

  • Katrine lager hovedrett, men hva lager hun? Tips: Be eleven lage en liste over alle ingrediensene.

Video

  • Katrine lager dessert, men hva lager hun? Tips: Be eleven lage en liste over alle ingrediensene.

Video

Side 66 av 79