Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Grensemarkører

Alle ytringene vi har beskrevet til nå, vil i større eller mindre grad være omrammet av grensemarkører som blunk, blikkendringer og nikk. Slike grensemarkører markerer når en språklig enhet begynner og når den slutter. Grensemarkørene har altså en dobbelt funksjon: De skiller enheter fra hverandre samtidig som de rammer inn det som skal oppfattes som en enhet.

Endring i ansiktsuttrykket og bevegelser med hodet eller overkroppen kan også fungere som grensemarkører.

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 25 av 79