Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

De tre strategiene i muntlig språkbruk

Et annet styrende element som vi vil nevne her, er de tre semiotiske resursene som all muntlig språkbruk benytter seg av. De kommer til uttrykk i hver sin kommunikative strategi hvor signalene danner mening på tre fundamentalt forskjellige måter. De tre strategiene er peke, avbilde og beskrive (Bø, Ferrara & Halvorsen 2017).

De tre strategiene peke, avbilde og beskrive, fremkaller mening i hjernene på tre forskjellige måter, som vi skjønner. Derfor kan vi bruke språklige signal fra de tre strategien på helt forskjellige måter som utfyller hverandre og danner et hele det språk vi snakker uansett modalitet. Vil du vite mer om de tre strategiene, kan du lese teksten fra Bø, Ferrara og Halvorsen (2017) eller Halvorsen (2020).

Tilbake til hovedsiden Til deg som underviser i Norsk tegnspråk

Side 5 av 79