Til hovedinnhold

Undervisning i tegnspråkgrammatikk

Retningstegn

Til sist i denne gruppen av tegn skal vi ta med retningstegnene. De er relativt faste tegn, men med en fleksibel del som tilfører mening ut fra de avbildende, ikoniske prinsippene vi ble kjent med over. Det er bevegelsens startpunkt, retning og dermed sluttpunkt. Disse tegnene er med å etablere eventuelt utvikle allerede etablerte avbildende konstruksjoner av flere slag. Disse tegnene er et begrenset antall, de listen som er satt opp for dem, blir stadig lengere etter som språkforskere oppdager hvor hyppig de forekommer og hvor varierte de kan være. Noen eksempler på slike tegn er GI, FÅ, DRA, KOMME, TA, STJELE og BESØKE.

Side 16 av 79